Company Logo   ETELÄ-KARJALAN

PSYKOLOGIYHDISTYS


 
 
 
Esittely
 
Etelä-Karjalan psykologiyhdistys on Suomen psykologiliiton alueyhdistys. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien lisäksi koko Etelä-Karjalan alue. Yhdistyksen toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki tällä alueella työskentelevät tai asuvat psykologit ja psykologian opiskelijat.

Yhdistyksen tarkoitus on tarjota jäsenilleen ammatillista neuvontaa sekä virkistys- ja koulutustapahtumia. Psykologiliiton alajärjestönä se lisäksi tarjoaa jäsenistölleen tietoa liiton toiminnasta ja edunvalvonnasta.

 
 
Yhdistyksen jäseniä toimii seuraavilla sektoreilla:

- Aikuisten mielenterveystyö
- Työ- ja organisaatiopsykologia
- Kasvatus- ja perheneuvonta
- Opetus ja koulutus
- Psykoterapia
- Ammatinvalinta- ja urasuunnitelu
- Lasten ja nuorten mielenterveystyö
- Neuropsykologia
- Kuntoutuspsykologia
- Perusterveydenhuolto
- Koulupsykologia
- Työterveyshuolto
- Hallinnollinen työ
- Yksityissektori


© EKAPSY Freelance Web Designer